5:39 PM

DI MANAKAH KITA?

KUMPULAN MANUSIA DALAM MENUNTUT ILMU

Hisyam Al-Distiwaie telah berkata, " Demi Allah.Aku tidak mampu untuk menyatakan bahawa adanya satu hari yang mana aku telah keluar menuntut ilmu kerana Allah."

Al-Hafiz Al-Zahabi telah memberikan komentar terhadap kenyataan di atas.Katanya, " Demi Allah!Aku juga demikian!Salaf telah menuntut ilmu kerana Allah.Oleh yang demikian mereka telah jadi cemerlang.Akhirnya mereka menjadi para imam yang dijadikan ikutan.

1. Ada di kalangan mereka,pada mulanya menuntut ilmu bukan kerana Allah.Namun mereka berjaya menimba ilmu.Kemudian,mereka telah tersedar dan memuhasabah diri mereka.Ilmu yang telah ditimba telah memandu mereka ke arah ikhlas di pertengahan jalan.

Mujahid dan selainnya telah berkata, " Kami telah menuntut ilmu ini,dan kami tidak punyai niat yang besar pun untuknya.Namun selepas itu,Allah telah mengurniakan kepada kami ikhlas."

Sebahagian yang lain pula berkata, " Kami telah menuntut ilmu ini pada asalnya bukan kerana Allah.Tetapi,akhirnya ilmu itu sendiri telah merubah kami agar menuntutnya kerana Allah."

Ini juga adalah baik.Kemudiannya,mereka telah menyebarkan ilmu tersebut dengan niat yang baik.

2. Ada juga kumpulan manusia yang menuntut ilmu dengan niat yang rosak.Ia semata-mata untuk dunia.Agar mereka dipuji.Maka,bagi merekalah apa yang mereka niatkan.Kamu akan dapati kumpulan ini tidak mendapat petunjuk dari ilmu mereka.Ilmu itu tiada kesan di hati mereka dan tidak juga menghasilkan amal.Sesungguhnya 'alim adalah insan yang takutkan Allah.

3. Ada juga kumpulan manusia yang menuntut ilmu untuk jawatan.Mereka telah menjadi zalim dan melepaskan diri dari ikatan ilmu.Mereka telah menceroboh batasan kemungkaran dan kabair.Maka celakalah untuk mereka dan mereka bukanlah ulama'.

4. Sebahagian mereka pula tidak bertaqwa kepada Allah dalam urusan ilmu.Mereka mencari helah dan rukhsah dan meriwayatkan khabar yang syaz (untuk kepentingan fatwa yang ganjil).

5. Sebahagiannya pula bertindak berani terhadap Allah.Mereka telah mereka-reka hadith palsu (juga pembuat bid'ah yang memasukkan perkara yang bukan agama ke dalam agama-penulis).Maka Allah telah malukan mereka,ilmu mereka tidak dirahmati lalu hilang,dan kesudahan mereka adalah neraka.

Kesemua golongan di atas (walaupun terdapat perbezaan kumpulan di kalangan mereka) telah meriwayatkan ilmu yang banyak dan mereka telah menekuninya.Namun selepas itu,datanglah generasi yang jelas kekurangan ilmu dan amal mereka.

Selepas itu,datangnya puak yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu,sedangkan mereka tidak tahu kecuali sedikit sahaja.Mereka menunjukkan kepada manusia bahawa merekalah ulama' yang mulia.Manusia seperti ini tidak sesekali sedar bahawa mereka dijadikan ikutan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah!" (Siyar A'lam al-Nubalaa' m/s 152-153 jil 7-Nukilam dari Kalimat Fi al-'Ilmi Wa Adab al-Talab Wa al-Ittiba' Wa Zamm al-Ibtida' m/s 30-31)

NASIHAT

Semoga Allah memberikan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu.Agar menghasilkan amal dan takut padaNya.Agar kita saling menasihati.

Allahumma urzuqnal ikhlas wa thabbitna 'alaihi wa la taj'al 'amalana habaa-an manthuuran yauma nalqaak!

0 comments:

Post a Comment