2:12 PM

LAGI-LAGI DR.FAISALMENGHORMATI PENGKHUSUSAN

Dunia hari ini memandang tinggi individu yang berilmu pengetahuan dan berpendidikan samaada pendidikan yang diterima bersifat formal ataupun tidak formal.

Ilmu yang digali secara formal di bangku sekolah,universiti,pondok dan madrasah swasta ataupun ilmu yang ditadah secara tidak formal di anjung-anjung masjid yang bertebaran di seluruh alam,gunanya adalah untuk memandu kita ke arah kebenaran,tunduk kepada kebenaran dan dalil agar kita mendapat keredhaan Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Dunia hari ini juga menyaksikan perkembangan pendidikan dan akademik yang sangat memberangsangkan.Rata-rata di kalangan para pelajar universiti,bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi iaitu MA dan PhD.

Jika dahulu,dalam sesebuah kampung kecil di utara atau timur tanah air,mungkin hanya seorang dua sahaja anak kampung yang berjaya menjejakkan kaki ke menara gading.Namun,suasana pada hari ini jauh berbeza dari 15 tahun yang lepas.Tiada rasa bangga yang 'melampau' pada diri ibu bapa,jika anaknya berjaya menempatkan diri di universiti.Mungkin kerana dengan keputusan yang tidak sebagus mana pun,masih mampu belajar di universiti ataupun kerana anak kariahnya juga ramai yang ke universiti.Maka apa lagi yang ingin dibanggakan.

Sepatutnya,pada dunia hari ini yang menekankan tahap pencapaian ilmu yang biasanya diukur dengan ukuran universiti iaitu ijazah pertama,kedua dan kedoktoran,seseorang individu itu seharusnya mengenal batasan dan ruang lingkup ilmunya.Ini adalah untuk menjamin agar maklumat yang ditulisnya dan disampaikan kepada orang awam adalah tepat dan benar.

Ini tidak pula bermakna menghalang seseorang itu dari menceburi bidang lain.Tiada salahnya untuk menceburi bidang lain.Namun,untuk mula menulis dan mengemukakan teori dan andaian sendiri,sepatutnya seseorang itu telah mencapai tahap yang sepatutnya yang meluluskan dia untuk menulis.Dan yang lebih penting,tulisan itu telah mendapat akuan daripada para pakar dalam bidang tersebut!

PENCABULAN KEHORMATAN PENGAJIAN ISLAM

Pada hari ini,kehormatan pengajian Islam semakin dicabul.

Dunia it tanpa sempadan,membolehkan sesiapa sahaja untuk mengakses maklumat-maklumaat agama.Bahkan,kitab-kitab telah di 'cd' kan dalam perisian yang pelbagai untuk memudahkan kajian dan penyelidikan.

Dari satu sudut,ia adalah positif.Namun dari satu sudut yang lain,banyak negatifnya.

Jika dahulu,seseorang terpaksa menghabiskan masanya bertahun-tahun,bahkan puluhan tahun,berdampingan dengan para ulama' untuk menguasai cabang-cabang pengajian Islam,namun generasi hari ini lebih selesa untuk membaca sendiri kitab-kitab yang telah diterjemahkan.Maka,hasilnya,semakin banyaklah kefahaman sendiri-sendiri yang timbul.

Bahkan lebih teruk dari itu,mereka juga mula menulis buku dan artikel dalam blog-blog peribadi yang tentunya tiada sesiapa yang mampu menghalangnya.Mereka tidak sedar bahawa setiap patah perkataan yang disampaikan oleh mereka akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT pada hari pengadilan.

Seseorang mujtahid yang telah mencapai tahap ijtihad,akan mendapat pahala dalam apa-apa keadaan pun samaada ijtihadnya betul atau salah.Satu pahala jika ijtihadnya salah iaitu ganjaran atas kesungguhannya untuk mencapai pendapat yang paling tepat dan betul.Dua pahala pula sebagai ganjaran atas keputusan yang tepat dan usaha yang telah dilakukan.

Adapun orang awam,dia tetap akan berdosa jika dia memasuki medan ijtihad (kononnya) kerana ia melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah SWT iaitu memandai-mandai dalam sesuatu perkara yang tidak ditekuninya dan dikuasainya.

Ini tidak pula bermakna,bahawa orang awam seharunya kekal menjadi jahil.Bahkan mereka digesa untuk terus belajar dan mengkaji.Namun,semasa proses belajar dan mengkaji,mereka tidak layak untuk menceburkan diri dalam isu-isu besar samaada melalui penulisan atau pengucapan.Mereka digalakkan untuk berkongsi ilmu dengan masayarakat dalam isu-isu prinsip dalam Islam seperti Tauhid,Asas Fiqh dan lain-lain atas dasar saling memperingatkan antara satu sama lain.

Oleh sebab itulah,para ulama' silam mereka tidak akan berfatwa tanpa kebenaran guru-guru mereka.Begitu juga,hasil tulisan dan kajian mereka,akan disemak terlebih dahulu oleh para ulama' sezaman yang berkaliber sebelum disebarkan dikalangan manusia.

Teringat sebuah kisah yang dinyatakan oleh Imam al-Muzani iaitu murid setia Imam al-Syafiie.Beliau membaca kitab al-Risalah di hadapan al-Syafiie sebanyak hampir 70 kali.Dan setiap kali bacaan,ada sahaja perkara yang dibetulkan oleh Imam al-Syafiie.

Maka,kita seharusnya mengambil nasihat Imam al-Iraqi dan Imam al-Zahabi berkaitan perkara ini.

Kata Imam al-Iraqi, " Elakkanlah mengeluarkan sesuatu tulisan sebelum ia diteliti,disaring dan disemak secara telus."

Kata Imam al-Zahabi, " Tinggalkanlah menulis sesuatu perkara yang mana engkau bukan ahlinya.Dan engkau tetap bukan ahlinya,walaupun engkau dah hitamkan mukamu dengan dakwat! "

Kata Imam Ibn al-Madini, " Mungkin aku akan bertemu kecacatan sesuatu hadith yang aku riwayatkan setelah empat puluh tahun."

Pada saya,perpustakaan dunia Islam sudah sarat dengan kitab-kitab dan kajian ilmiah.Bahkan,saban tahun ada sahaja thesis MA dan PhD yang dibincangkan dan dicetak di seluruh dunia.

Maka,ingin ditanya kepada tangan-tangan gatal yang suka menulis.Kekurangan apakah lagi dalam agama ini yang engkau nampak,sehingga engkau rasakan engkau dapat tampungi kekurangan itu?

Boleh jika ingin menulis isu-isu besar yang memerlukan kepada disiplin ilmu yang jitu dan kukuh.Belajarlah sehingga kamu layak untuk menulis thesis MA di al-Azhar,Universiti Islam Madinah,Ummul Qura,Universiti Jordan,Yarmouk dan lain-lain!

DR. FAISAL DAN JENAYAH ILMU

Sekali lagi artikel saya akan menyentuh tentang Dr. Faisal.

Kali ini,ia menyentuh tentang sikapnya yang tidak menghormati pengkhususan ilmiah.

Artikel yang memuatkan hadith bahawa 'Aisyah r.anha juga meratap semasa kewafatan Rasulullah SAW.

Bunyinya pun dah mungkar!

Kenapa artikel sebegini kerap ditulis oleh Dr. Faisal sejak akhir-akhir ini?

Jawapanya adalah mudah iaitu,10 Muharram semakin dekat.Ia adalah untuk menjustifikasikan perbuatan golongan sesat Syiah Rafidhah yang meratap meraung sambil memukul tubuh badan mereka sempena mengenang kesyahidan Husain r.anhu.

Pada saya,walaupun dia menyatakan rujukan dalam artikelnya,ia tetap menggambarkan jenayah ilmu yang telah dilakukan oleh beliau!

Apabila seseorang itu memasuki sesuatu yang bukan bidangnya,maka akan zahirlah kejahilannya dalam meneliti rujukan dan sumber kajian.Beliau mana mungkin membezakan sumber primer dan sekunder bagi sesuatu bidang jika beliau tidak menghabiskan masa dalam bidang tersebut.

Semuanya main tangkap muat tanpa sebarang penilaian ilmiah mengikut bidang tersebut.

Bahkan inilah sikap Dr. Faisal terhadap bidang hadith dari dahulu lagi.Beliau secara mudah menukilkan sesuatu hadith dan berhujjah dengannya tanpa kajian yg kritis.Bahkan hasil kajian beliau dinisbahkan pula terhadap Ahli Sunnah.

Dan sama juga kesnya dengan hadith yang kononnya 'Aisyah r.anha meratap semasa wafatnya Rasulullah SAW.Lantas ia dijadikan hujjah bahawa meratap meraung atas sesebuah kematian adalah bersumber dari tradisi Sunni sendiri.Akhirnya beliau menuduh kita berlaku tidak adil terhadap Syiah yang berkabung,menangis dan meraung demi mengenang syahidnya Husain r.anhu!

ANALISA HADITH 'AISYAH R.ANHA

Rujukan yang diberikan oleh Dr.Faisal adalah bersumber dari Sirah Ibn Ishaq.

Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq daripada Yahya Ibn 'Abbad daripada 'Abbad Ibn 'Abdillah Ibn al-Zubair daripada 'Aisyah r.anha.

Muhaqqiq kitab telah menilai hadith itu dengan kata-katanya iaitu ' Isnadnya adalah Hasan' iaitu hadith ini adalah baik dan justeru boleh dijadikan hujjah.

Di sinilah akan terserlah kepincangan ilmu seseorang yang tidak menjadikan hadith sebagai pengkhususannya.

(A) Kedudukan riwayat Ibn Ishaq ini dalam kitab-kitab hadith.

Hadith ini telah dimasukkan oleh Imam Ahmad dalam al-Musnad (no.26348,jil 43,ms 368/369).Ia juga berasal dari riwayat Ibn Ishaq.

Ia juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la (no. 4586) dan oleh al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwwah (213/7) juga melalui jalan Ibn Ishaq.{penomboran adalah berdasarkan tahqiq Syaikh Syu'aib,edisi al-Risalah.}

Hadith yang sama juga telah dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dalam al-Tabaqat namun ia adalah melalui jalan Muhammad Ibn Umar al-Waqidi.Al-Waqidi adalah 'matruk' di sisi ahli hadith iaitu handithnya tidak boleh diterima langsung.{nota kaki Musnad Ahmad ms 369,hil 43} dan {Irwa' al-Ghalil,ms 86,jil 7,edisi al-Maktab al-Islami}

Maka jelaslah di sini bahawa hanya satu jalan sahaja yang boleh dipertanggungjawabkan di sini iaitu jalan Ibn Ishaq.

(B) Apakah status Ibn Ishaq di kalangan para pengkritik hadith?

Saya tidak mahu mengulas panjang tajuk ini kerana ia bernilai thesis lengkap PhD.Mana mungkin hendak ditulis kesemuanya di sini.

Secara umum di sisi para pengkritik hadith,Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar dinilai sebagai 'hasanul hadith' iatu hadithnya hasan dengan syarat ia tidak bersendirian dalam periwayatan dan riwayatnya tidak menyalahi riwayat para perawi lain yang lebih terpercaya (thiqah) berbandingnya.

Perbahasan tentang beliau boleh dilihat dalam kitab-kitab perawi utama hadith seperti al-Kamil oleh Ibn 'Adi,Tahzib al-Kamal oleh al-Mizzi,al-Kasyif oleh al-Zahabi,Tahzib al-Tahzib oleh Ibn Hajar,Taqrib al-Tahzib oleh Ibn Hajar dan lain-lain.

(C) Setelah kita mengetahui kedudukan Ibn Ishaq di sisi para pengkritik hadith,maka kita dapati beliau bersendirian dalam meriwayatkan hadith ini.Dan ia menyanggahi riwayat para ulama' hadith lain yang bersumber dari hadith 'Aisyah r.anha sendiri semasa menceritakan tentang detik kewafatan Rasulullah SAW.

Imam al-Bukhari telah meriwayatkan hadith 'Aisyah r.anha dalam banyak tempat dalam Sahih al-Bukhari.Hadith tersebut bernombor 890,1389,3100,3774,4438,4446,4449,4450,4451,5217 dan 6510.

Dalam riwayat di atas,tiada satu pun riwayat yang menyatakan bahawa 'Aisyah r.anha dan para wanita lain meratap sambil menampar muka dan badan mereka.Sedangkan riwayat-riwayat di atas yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan juga Muslim (137/7) adalah bersumberkan riwayat perawi utama dari 'Aisyah r.anha iaitu 'Urwah Ibn al-Zubair.

Jika hendak dibahas tabaqat perawi dari madar isnad (punca sanad dan dalam kes ini ialah 'Aisyah r.anha),maka riwayat 'Urwah adalah didahulukan berbanding riwayat 'Abbad.Maka Hadith 'Abbad yang bersumber dari jalan Ibn Ishaq tidak boleh diterima dan dihukum syaz dan munkar!

Kenyataan inilah juga yang disebut oleh Syaikh Syuaib dalam nota kaki Musnad Ahmad iaitu " Dalam hadith ini ada nakarah (iaitu ada lafaz yg munkar) dan lafaz itu tidak dikenali dalam melainkan dalam riwayat ini sahaja.Dan 'Aisyah r.anha,isteri Rasulullah SAW,tidaklah tersembunyi dari pengetahuannya akan hadith Abdillah Ibn Mas'ud yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahawa Baginda bersabda, " Bukanlah dari kami golongan yang memukul pipi dan badan,merobek-robekkan baju dan berdoa dengan doa jahiliah." {jil 43,ms 369}.

Dan tambahan saya,'Aisyah r.anha juga adalah salah seorang perawi hadith yang diriwayatkan oleh Muslim (no.931) iaitu mayat akan diazab disebabkan tangisan ahli keluarganya.(iaitu tangisan yang melebihi had yang dibenarkan Islam sebagaimana diperincikan oleh hadith Ibn Umar yg diriwayatkan oleh al-Bukhari (no.1304).

Berdasarkan bukti ini,maka yang jelas di sisi ahli hadith di sisi Ahli Sunnah ialah penambahan lafaz bahawa 'Aisyah r.anha memukul badan beliau sambil meratap bersama-sama wanita yang lain adalah penambahan yang munkar dan sekali gus tidak boleh dijadikan hujjah agama.

(D) Bagaimana pula dengan kenyataan peneliti kitab tersebut bahawa isnad hadith Ibn Ishaq adalah Hasan.

Di sini,kita akan nampak ketidaktelitian penulis yang tidak mendalami selok belok ahli hadith.

Jika dipelajari kitab-kitab mustalah hadith,maka kita akan dapati sebab kenapa para ulama' membezakan antara kenyataan 'Hadith Sahih/Hasan' dan 'Isnad Sahih/Hasan'.

Kenyataan 'Isnad Sahih/Hasan' tidak menjamin kesahihan atau kehasanan sesuatu hadith.Kerana ia adalah hukuman terhadap sanad dan bukan nya matan.Biasanya para ulama' akan menyebut isnad hasan/sahih jika ada sesuatu yang mereka ingkari dalam matan tersebut.

Namun perbahasan ini ada syarat-syaratnya yang perlu diteliti dan difahami oleh orang biasa.Dan di sini bukan tempat untuk dijelaskan semuanya.

Sila lihat kitab-kitab mustolah seperti Tadrib al-Rawi,al-Muqaddimah,Ikhtisar Ulum al-Hadith,Fath al-Mughith dan lain-lain.


KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan ringkas di atas,maka jelaslah bahawa hadith Ibn Ishaq itu tidak dinilai hasan oleh para pengkaji hadith.Bahkan Syaikh Syuaib yang menyatakan bahawa isnadnya adalah hasan,beliau sendiri yang menilai penambahan lafaz 'memukul badan' itu sebagai munkar.

Apatah lagi jika ia menyalahi riwayat hadith 'Aisyah bersumber dari riwayat perawi yang lain dan dalam masa yang sama menyalahi hadith 'Aisyah yang diriwaytkan daripada Rasulullah SAW bahawa seseorang mayat akan diseksa disebabkan tangisan kaum keluarganya!

Dan ingin ditanya kepada Dr. Faisal,sejak bila hadith 'Aisyah menjadi hujjah di kalangan kalian?

Bukankah beliau kafir di sisi kalian?

Bukankah dalam kitab kalian seumpama Bihar al-Anwar ada bab khusus untuk melaknat 'Aisyah?

Demi Allah,aku telah baca riwayat-riwayat itu dalam Bihar dengan kedua mataku!

Sungguh keji kalian!

Hanya Allah yang Maha Memberi Hidayat.

0 comments:

Post a Comment